YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trình tự các thành phần của một Opêron:

  • A. Vùng vận hành - Vùng khởi động - Nhóm gen cấu trúc.
  • B. Vùng khởi động - Vùng vận hành - Nhóm gen cấu trúc.
  • C. Nhóm gen cấu trúc - Vùng vận hành - Vùng khởi động.
  • D. Nhóm gen cấu trúc - Vùng khởi động - Vùng vận hành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trình từ các thành phần của một Opêron là: Vùng khởi động - Vùng vận hành - Nhóm gen cấu trúc

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22189

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON