YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong phòng thí nghiệm có thể thu khí CH4 bằng cách:

  • A. Đẩy không khí (ngửa bình)
  • B. Đẩy axit
  • C. Đẩy nước (úp bình)
  • D. Đẩy bazơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CH4 không tan trong nước nên cần phải thu bằng phương pháp đẩy nước.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13179

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF