YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan người ta dùng hóa chất nào sau đây:

  • A. Dung dịch nước Brom
  • B. Dung dịch nước vôi trong
  • C. Dung dịch axit H2SO4 đặc
  • D. Nước muối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước Brom dư, khi đó etilen sẽ bị giữ lại, còn khí metan tinh khiết sẽ thoát ra:

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 130920

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF