YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thể tích khí Oxi cần để đốt cháy hết 3,36 lit khí metan là:

  • A. 22,4 lit
  • B. 4,48 lit
  • C. 3,36 lit
  • D. 6,72 lit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số mol khí metan là:

  \({n_{C{H_4}}} = \frac{{{V_{C{H_4}}}}}{{22,4}} = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15(mol)\)

  Phương trình phản ứng:

  CH4       +       2O2   CO2 +   2H2O

  1 mol             2 mol

  0,15 mol →   ? nol

  Số mol Oxi cần dùng là: 2 . 0,15 = 0,3 (mol)

  Thể tích khí Oxi cần để đốt cháy hết Metan là:

  \({V_{{O_2}}} = 22,4 \times {n_{{O_2}}} = 22,4 \times 0,3 = 6,72(lit)\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA