YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thể tích khí Oxi cần để đốt cháy hết 3,36 lit khí metan là:

  • A. 22,4 lit
  • B. 4,48 lit
  • C. 3,36 lit
  • D. 6,72 lit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số mol khí metan là:

  \({n_{C{H_4}}} = \frac{{{V_{C{H_4}}}}}{{22,4}} = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15(mol)\)

  Phương trình phản ứng:

  CH4       +       2O2   CO2 +   2H2O

  1 mol             2 mol

  0,15 mol →   ? nol

  Số mol Oxi cần dùng là: 2 . 0,15 = 0,3 (mol)

  Thể tích khí Oxi cần để đốt cháy hết Metan là:

  \({V_{{O_2}}} = 22,4 \times {n_{{O_2}}} = 22,4 \times 0,3 = 6,72(lit)\)

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13183

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON