YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Để thu được khí CH4 từ hỗn hợp CO2 và CH4 người ta dùng hóa chất nào sau đây?

  • A. CaO khan
  • B. HCl loãng
  • C. Ca(OH)2
  • D. H2SO4 đặc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dùng Ca(OH)2

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116522

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON