YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để phản ứng giữa Metan và khí Clo xảy ra là:

  • A. Có bột sắt làm xúc tác
  • B. Có axit làm xúc tác
  • C. có nhiệt độ
  • D. có ánh sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CH4 +Cl2 CH3Cl + HCl 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13181

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA