YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để phản ứng giữa Metan và khí Clo xảy ra là:

  • A. Có bột sắt làm xúc tác
  • B. Có axit làm xúc tác
  • C. có nhiệt độ
  • D. có ánh sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CH4 +Cl2 CH3Cl + HCl 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13181

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF