YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các tính chất vật lí cơ bản của Metan là:

  • A. Chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước
  • B. Chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, tan ít trong nước
  • C. Chất khí không màu, tan nhiều trong nước
  • D. Chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, tan ít trong nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở điều kiện tiêu chuẩn, mêtan là chất khí không màu, không mùi, không vị.

  Nó hóa lỏng ở −162°C, hóa rắn ở −183°C, và rất dễ cháy.

  Một mét khối mêtan ở áp suất thường có khối lượng 717 g.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13178

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON