YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phương trình hóa học nào sau đây đúng?

  • A. CH4 + Cl→ CH2Cl2 + H(ánh sáng).
  • B. CH4 + Cl2 → CH2 + 2HCl (ánh sáng).
  • C. 2CH4 + Cl2 → 2CH3Cl + H2 (ánh sáng).
  • D. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl (ánh sáng).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CH+ Cl2 → CH3Cl + HCl (đk:ánh sáng).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116520

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF