YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan?

  • A. 11,2 lít
  • B. 22,4 lít
  • C. 33,6 lít
  • D. 44,8 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: nCH4 = 11,2 :22,4 = 0,5 mol

  PTHH: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

               0,5     1mol

  VO2 = 1.22,4 = 22,4 lít

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116521

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON