YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong phản ứng : 2Na + Cl2 → 2NaCl , có sự hình thành : 

  • A. cation Natri và Clorua.   
  • B. anion Natri và cation Clorua.
  • C. anion Natri và Clorua.
  • D. cation Natri và anion Clorua.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA