RANDOM
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIIB. Cấu hình e nguyên tử của nguyên tố X là: 

  • A. 1s22s22p63s23p63d54s2        
  • B. 1s22s22p63s23p63d34s1
  • C. 1s22s22p63s23p63d104s14p6         
  • D. 1s22s22p63s23p63d104s24p5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA