AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng nhất : liên kết CHT là liên kết : 

  • A. giữa các phi kim với nhau.
  • B. trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.
  • C. được hình thành do sự dùng chung electron của hai ngtử khác nhau.
  • D. được hình thành giữa hai ngtử bằng 1 hay các cặp electron chung

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>