AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các phản ứng hóa học , nguyên tử kim loại có khuynh hướng : 

  • A.  Nhận thêm electron. 
  • B. Nhường bớt electron.
  • C. Nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng pư cụ thể.
  • D.  Nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng kim loại cụ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>