AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai về ion : 

  • A. Ion là phần tử mang điện.
  • B. Ion âm gọi là cation , ion dương gọi là anion.
  • C. Ion có thể chia thành ion đơn ngtử và ion đa nguyên tử.
  • D. Ion được hình thành khi ngtử nhường hay nhận electron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA