AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phát biểu đúng

  • A. Trong liên kết CHT , cặp electron lệch về phía ngtử có độ âm điện nhỏ hơn.
  • B. Liên kết CHT có cực được tạo thành giữa hai ngtử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.
  • C.  Liên kết CHT không cực được tạo nên từ các ngtử khác hẳn nhau về tính chất hóa học
  • D. Hiệu độ âm điện giữa hai ngtử lớn thì phân tử phân cực yếu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>