AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do : 

  • A. hai hạt nhân ngtử hút electron rất mạnh.
  • B.  mỗi ngtử Na , Cl góp chung 1 electron.
  • C.  mỗi ngtử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau.
  • D. Na → Na+ + 1e ;  Cl + 1e→  Cl– ; Na+ Cl → NaCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>