YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các phản ứng hóa học , nguyên tử Na không hình thành được : 

  • A. ion Na. 
  • B. cation Na.       
  • C. anion Na.           
  • D. ion đơn ngtử Na.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA