AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các ngtử liên kết với nhau tạo thành phân tử để : 

  • A. chuyển sang trạng thái có năng lượng thấp hơn
  • B.  có cấu hình electron của khí hiếm
  • C. có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2e hoặc 8e
  • D.  chuyển sang trạng thái có năng lượng cao hơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>