AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 

  • A. Tính kim loại và tính phi kim đều tăng dần
  • B.  Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần
  • C. Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần     
  • D. Tính phi kim và tính kim loại đều giảm dần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>