AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chỉ ra phát biểu sai về phân tử CO2

  • A. Phân tử có cấu tạo góc.      
  • B. Liên kết giữa nguyên tử O và C là phân cực.
  • C. Phân tử CO2 không phân cực. 
  • D. Trong phân tử có hai liên kết đôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>