YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của rôto tăng thêm 60 vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ 50 Hz đến 60 Hz và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 40 V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của rôto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là

  • A. 280 V 
  • B. 320V  
  • C. 240 V
  • D. 400 V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(f= \frac{np}{60}\Rightarrow f \sim n\)

  \(E=\frac{E_o}{\sqrt{2}}=\frac{2\pi np.NBS}{60\sqrt{2}}\Rightarrow E\sim n\)

  Tốc độ quay của rôto tăng thêm 60 vòng/phút

  \(\frac{f_2}{f_1}=\frac{n+60}{n}=\frac{60}{50}\Rightarrow n=300(vong)\)

  \(\frac{E_2}{E_1}=\frac{f_2}{f_1}=\frac{E_1+40}{E_1}=\frac{60}{50}\Rightarrow E_1=200(V)\)

  Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của rôto thêm 60 vòng/phút nữa

  \(\frac{E_3}{E_1}=\frac{n+120}{n}=\frac{7}{5}\Rightarrow E_3=280(V)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22017

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON