YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần R và tụ điện mắc nối tiếp nhau, điểm M nối giữa cuộn dây và điện trở R, điểm N nối giữa điện trở R với tụ. Hiệu điện thế của mạch điện là \(u_{AM}=U\sqrt{2}cos100\pi tV\). Biết R = 30 Ω; UAN = 75 V; UMB = 100 V; uAN lệch pha \(\frac{\pi }{2}\) so với uMB. Cường độ dòng điện trong mạch là:

  • A. 1 A  
  • B. 2 A   
  • C. 1,5 A  
  • D. 0,5 A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\left\{\begin{matrix} R=30\Omega \\ U_{AN}=75V \\ U_{MB}=100V \end{matrix}\right.\)

  \(\vec{U}_{AN}\perp \vec{U}_{MB}\)

  \(\sqrt{75^{2}+100^{2}}=125\)

  \(\Rightarrow U_{R}=\frac{75.100}{125}=60V\)

  \(\Rightarrow I=\frac{U_{R}}{R}=2A\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22031

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON