ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có biểu thức \(u = U\sqrt{2}cos\omega t (V)\). Khi thay đổi điện dung của tụ để cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại và bằng 3U. Ta có quan hệ giữa ZL và R là

  • A. \(Z_{L}=\frac{R}{\sqrt{3}}\)
  • B. \(Z_{L}=\sqrt{3}R\)
  • C. \(Z=2\sqrt{2}R\)
  • D. \(Z_{L}=2R\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi thay đổi điện dung của tụ để cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại và bằng 3U \(\Rightarrow u\perp u_{RL}\)

  Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ta có 

  \(U^2=(U_C-U_L)U_C\Rightarrow U_L=\frac{8U}{3}\)

  \(\left\{\begin{matrix} U_C=3U\\ U_L=\frac{8U}{3} \end{matrix}\right.\Rightarrow U_C=\frac{9}{8}U_L \Rightarrow Z_C=\frac{9}{8}Z_L\)

  Ta lại có \(Z_C=\frac{R^2+Z_L^2}{Z_L}=\frac{9}{8}Z_L\Rightarrow R=\frac{Z_L}{2\sqrt{2}}\Rightarrow Z_L=2\sqrt{2}R\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22011

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF