YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng \(U=100\sqrt{3}(V)\)  vào hai đầu đoạn mạch RLC có L thay đổi. Khi điện áp hiệu dụng ULMax thì UC=200V. Giá trị ULMax là.

  • A. 100 V
  • B. 150 V 
  • C. 300 V 
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(U^{2}=(U_{Lmax-U_{C}}).U_{Lmax}\)

  \(\Rightarrow 3.100^{2}=(U_{Lmax}-200)U_{Lmax}\)

  \(\Rightarrow U_{Lmax}=300V\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22007

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON