YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mạch điện AB gồm cuộn dây có điện trở trong r và độ tự cảm L, mắc nối tiếp với tụ điện C. Gọi UAM là hiệu điện thế hai đầu cuộn dây và có giá trị UAM = 75 V, UMB = 125V và UAB = 100V. Độ lệch pha của điện áp uAM so với dòng điện i là

  • A. 370
  • B. 620
  • C. 450
  • D. 720

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(U_{AM}=U_{rL}=75\sqrt{U_{r}^{2}+U_{L}^{2}} \ (1)\)

  \(U_{MB}=U_{C}=125V\)

  \(U_{AB}=100=\sqrt{U_{r}^{2}+(U_{L}-125)^{2}} \ (2)\)

  \((1)(2) \Rightarrow \left\{\begin{matrix} U_{r}=60V \\ U_{L}=45V \end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow tan\varphi _{AM}=\frac{U_{L}}{U_{r}}=\frac{3}{4}\Rightarrow \varphi _{AM}=37^{0}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22041

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON