YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một động cơ 200W – 50V, có hệ số công suất 0,8 được mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp của máy hạ áp có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 4. Mất mát năng lượng trong máy biến áp không đáng kể. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn sơ cấp là

  • A.  0,8 A.
  • B. 1 A.  
  • C. 1,25 A.
  • D. 1,6 A.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\frac{N_{1}}{N_{2}}=4; (200W - 50V); cos\varphi =0,8\)

  \(\Rightarrow I_{2}=I_{dm}=\frac{P}{U_{cos\varphi }}=\frac{200}{50.0,8}=5A\)

  \(\Rightarrow I_{1}=I_{2}.\frac{N_{2}}{N_{1}}=\frac{5}{4}=1,25A\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22032

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON