YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở mạch điện xoay chiều R = 80 \(\Omega\); C = \(\frac{10^{-3}}{16\pi \sqrt{3}}\) F; \(u_{AM}=120\sqrt{2}cos(100\pi +\frac{\pi }{6})V\); uAM lệch pha \(\frac{\pi }{3}\)so với i. Biểu thức điện áp hai đầu mạch là: 

  • A. \(u_{AB}=240\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{3})V\)
  • B. \(u_{AB}=120\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})V\)
  • C. \(u_{AB}=240\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})V\)
  • D. \(u_{AB}=120\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{2\pi }{3})V\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(R=80\Omega ;C=\frac{10^{-3}}{16\pi \sqrt{3}}F\)

  \(U_{AM}=120\sqrt{2}.cos(100\pi t+\frac{\pi }{6})(V)\Rightarrow Z_{C}=160\sqrt{3}\Omega\)

  \(\varphi _{AM}=\frac{\pi }{3}\Rightarrow tan\varphi _{AM}=\frac{Z_{L}}{R}=\sqrt{3}\Rightarrow Z_{L}=80\sqrt{3} \Omega\)

  \(\frac{120\sqrt{2}<\frac{\pi}{6} }{80+80\sqrt{3}i}.(80-80\sqrt{3}i)=120\sqrt{2}<-\frac{\pi }{2}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22026

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON