• Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD có \(A\left( { - 2;3} \right),B\left( {0;4} \right),C\left( {5; - 4} \right)\). Tọa độ đỉnh D là:

  • A. (3; -5)
  • B. (3; 7)
  • C. \(\left( {3;\sqrt 2 } \right)\)
  • D. \(\left( {\sqrt 7 ;2} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( {2;1} \right);\overrightarrow {DC} \left( {5 - {x_D}; - 4 - {y_D}} \right)\) 

  Để ABCD là hình bình hành \( \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  2 = 5 - {x_D}\\
  1 =  - 4 - {y_D}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {x_D} = 3\\
  {y_D} =  - 5
  \end{array} \right. \Rightarrow D\left( {3; - 5} \right)\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC