ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \(mx + m - \left( {m + 2} \right)x = {m^2} - 2x\) có tập nghiệm là R. Tính tổng tất cả các phần tử của S

  • A. 1
  • B. -2
  • C. 2
  • D. 0
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  mx + m - \left( {m + 2} \right)x = {m^2} - 2x\\
   \Leftrightarrow mx + m - mx - 2x - {m^2} + 2x = 0\\
   \Leftrightarrow 0x - {m^2} + m = 0
  \end{array}\)

  Để phương trình trên có tập nghiệm \(R \Leftrightarrow  - {m^2} + m = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  m = 0\\
  m = 1
  \end{array} \right.\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 51467

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1