• Câu hỏi:

  Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \(mx + m - \left( {m + 2} \right)x = {m^2} - 2x\) có tập nghiệm là R. Tính tổng tất cả các phần tử của S

  • A. 1
  • B. -2
  • C. 2
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  mx + m - \left( {m + 2} \right)x = {m^2} - 2x\\
   \Leftrightarrow mx + m - mx - 2x - {m^2} + 2x = 0\\
   \Leftrightarrow 0x - {m^2} + m = 0
  \end{array}\)

  Để phương trình trên có tập nghiệm \(R \Leftrightarrow  - {m^2} + m = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  m = 0\\
  m = 1
  \end{array} \right.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC