• Câu hỏi:

  Phương trình \(\left( {m + 1} \right){x^2} + \left( {2m - 3} \right)x + m + 2 = 0\) có hai nghiệm phân biệt khi:

  • A. \(\left\{ \begin{array}{l}
   m < \frac{1}{{24}}\\
   m \ne  - 1
   \end{array} \right.\)
  • B. \(\left\{ \begin{array}{l}
   m \le \frac{1}{{24}}\\
   m \ne  - 1
   \end{array} \right.\)
  • C. \(m > \frac{1}{{24}}\)
  • D. \(m \le \frac{1}{{24}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

  \(\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m + 1 \ne 0\\
  {\left( {2m - 3} \right)^2} - 4\left( {m + 1} \right)\left( {m + 2} \right) > 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m \ne  - 1\\
  4{m^2} - 12m + 9 - 4{m^2} - 12m - 8 > 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m \ne  - 1\\
   - 24m + 1 > 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m \ne  - 1\\
  m < \frac{1}{{24}}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC