ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   Cho các câu sau đây:

  (I): “Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam”.

  (II): “\({\pi ^2} < 9,86\)”

  (III): “Mệt quá!”

  (IV): “Chị ơi, mấy giờ rồi?”

  Hỏi có bao nhiêu câu là mệnh đề?

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có 2 mệnh đề là (I) và (II).

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 51454

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1