RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

   Cho các câu sau đây:

  (I): “Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam”.

  (II): “\({\pi ^2} < 9,86\)”

  (III): “Mệt quá!”

  (IV): “Chị ơi, mấy giờ rồi?”

  Hỏi có bao nhiêu câu là mệnh đề?

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có 2 mệnh đề là (I) và (II).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>