• Câu hỏi:

  Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng [-10; -4] để đường thẳng \(d:y =  - \left( {m + 1} \right)x + m + 2\) cắt Parabol \(\left( P \right):y = {x^2} + x - 2\) tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung?

  • A. 6
  • B. 5
  • C. 7
  • D. 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC