ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một giá đỡ được gắn vào bức tường như hình vẽ. Tam giác ABC vuông cân ở đỉnh C. Người ta treo vào điểm A một vật có trọng lượng 10N. Khi đó lực tác động vào bức tường tại hai điểm BC có cường độ lần lượt là:

  • A. \(10\sqrt 2 N\) và 10N
  • B. 10N và 10N
  • C. 10N và \(10\sqrt 2 N\)
  • D. \(10\sqrt 2 N\) và \(10\sqrt 2 N\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng quy tắc tổng hợp lực ta có: \(\overrightarrow {{F_A}}  + \overrightarrow {{F_b}}  + \overrightarrow {{F_C}}  = \overrightarrow 0 \) 

  Vì tam giác ABC cân tại C \( \Rightarrow {F_A} = {F_C} = 10N\) 

  Áp dụng định lí Pytago ta có: \({F_B} = \sqrt {{{10}^2} + {{10}^2}}  = 10\sqrt 2 N\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 51456

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1