• Câu hỏi:

  Chiều cao của một ngọn đồi là \(\overline h  = 347,13m \pm 0,2m\). Độ chính xác d của phép đo trên là:

  • A. d = 347,33m
  • B. d = 0,2 m
  • C. d = 347,13m
  • D. d = 346,93m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Độ chính xác của phép đo trên là d = 0,2 m

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC