• Câu hỏi:

  Đường thẳng đi qua điểm M(2; -1) và vuông góc với đường thẳng \(y = \frac{{ - 1}}{3}x + 5\) có phương trình là:

  • A. y = 3x - 7
  • B. y = 3x + 5
  • C. y = -3x - 7
  • D. y = -3x + 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi d’ là đường thẳng đi qua M và vuông góc với d, do đó phương trình d’ có dạng: y = 3x + c.

  \(M\left( {2; - 1} \right) \in d' \Rightarrow  - 1 = 3.2 + c \Rightarrow c =  - 7\).

  Vậy \(\left( {d'} \right):y = 3x - 7\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC