ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đường thẳng đi qua điểm M(2; -1) và vuông góc với đường thẳng \(y = \frac{{ - 1}}{3}x + 5\) có phương trình là:

  • A. y = 3x - 7
  • B. y = 3x + 5
  • C. y = -3x - 7
  • D. y = -3x + 5
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi d’ là đường thẳng đi qua M và vuông góc với d, do đó phương trình d’ có dạng: y = 3x + c.

  \(M\left( {2; - 1} \right) \in d' \Rightarrow  - 1 = 3.2 + c \Rightarrow c =  - 7\).

  Vậy \(\left( {d'} \right):y = 3x - 7\).

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 51466

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1