ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2016 được ghi lại như sau \(\overline s  = 94444200 \pm 3000\) (người). Số quy tròn của số gàn đúng là 94444200 là:

  • A. 94440000
  • B. 94450000
  • C. 94444000
  • D. 94400000
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  \overline s  = 94{\rm{  }}4{\rm{ }}4{\rm{ }}4{\rm{  }}200 \pm 3000\\
   & {\rm{  }} \downarrow 
  \end{array}\)

  Chữ số hàng quy tròn

  \( \Rightarrow s \approx 94{\rm{ }}440{\rm{ }}000\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 51451

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1