YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong khí quyển Trái Đất, tầng có tác dụng phản hồi sóng vô tuyến từ mặt đất truyền lên là:

  • A. Tầng giữa
  • B. Tầng ngồi
  • C. Tầng nhiệt
  • D. Tầng bình lưu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong khí quyển Trái Đất, tầng có tác dụng phản hồi sóng vô tuyến từ mặt đất truyền lên là tầng nhiệt.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 169963

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF