YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong sự hình thành đất là:

  • A. Khí hậu. 
  • B. Đá mẹ.
  • C. Địa hình.
  • D. Sinh vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sinh vật đóng vai trò chủ đạo trong sự hình thành đất

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 169952

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON