YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:

  • A. Khoảng 1/3 bức xạ từ Mặt Trời bị khí quyển phản hồi ngược trở lại vào không gian sau khi xâm nhập qua khí quyển
  • B. Khoảng 1/5 nguồn bức xạ Mặt Trời được khí quyển hấp thụ
  • C. Chỉ có một phần nhỏ bức xạ từ Mặt Trời sau khi đến mặt đất bị phản hồi vào không gian
  • D. Gần một nữa nguồn bức xạ Mặt Trời bị mặt đất hấp thụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khoảng 1/3 bức xạ từ Mặt Trời bị khí quyển phản hồi ngược trở lại vào không gian sau khi xâm nhập qua khí quyển là phát biểu sai

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 169968

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF