YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sông có diện tích lưu vực lớn nhất thế giới là:

  • A. Sông Trường Giang
  • B. Sông Vônga
  • C. Sông Amadôn
  • D. Sông Nin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sông có diện tích lưu vực lớn nhất thế giới là sông Amadôn

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 169944

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON