YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các loài cây như sú, vẹt, đước, bần, mắm thích hợp với loại đất nào?

  • A. Đất phù sa sông.
  • B. Đất mặn.
  • C. Đất cát.
  • D. Đất feralit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các loài cây như sú, vẹt, đước, bần, mắm thích hợp với loại đất mặn.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 169951

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON