YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:

  • A. Khi xuất hiện frông, không khí nóng bị bốc lên cao hình thành mây, gây mưa
  • B. Khi xuất hiện frông, không khí nóng luôn nằm trên khối không khí lạnh
  • C. Khi xuất hiện frông, không khí sẽ có sự nhiễu động mạnh
  • D. Chỉ có frông nóng gây mưa còn frông lạnh không gây mưa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Dọc các frông nóng và lạnh, không khí nóng bốc lên trên không khí lạnh nên bị co lại và lạnh đi, gây ra mưa

  => Như vậy:

  + Cả frông nóng và lạnh đều gây mưa

  + Khi xuất hiện frông, không khí nóng bị bốc lên cao hình thành mây, mưa.

  + Khi xuất hiện frông, không khí nóng luôn nằm trên khối không khí lạnh.

  - Dọc các frông là nơi tranh chấp giữa khối không khí nóng và lạnh dẫn đến nhiễu loạn không khí 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 169942

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON