YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đại bộ nước ngầm trên lục địa có nguồn gốc từ:

  • A. Nước ở biển, đại dương thấm vào
  • B. Nước từ các lớp dưới lớp vỏ Trái Đất ngấm ngược lên
  • C. Nước trên mặt thấm xuống
  • D. Từ khi hình thành Trái Đất nước ngầm đã xuất hiện và không đổi từ đó đến nay

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đại bộ nước ngầm trên lục địa có nguồn gốc từ nước trên mặt thấm xuống.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 169962

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON