AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Nhà nước đầu tư vốn cho xây dựng kinh tế chiếm tỉ lệ bao nhiêu so với thời kì khôi phục kinh tế?  
   

  • A. 60% so với thời kì khôi phục kinh tế
  • B. 61,2% so với thời kì khôi phục kinh tế
  • C. 65,5% so với thời kì khôi phục kinh tế
  • D. 67% so với thời kì khôi phục kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>