• Câu hỏi:

  Đến năm 1960, ở miền Bắc có 85% hộ nông dân, 68% diện tích đất đai vào hợp tác xã nông nghiệp… Đó là kết quả của:  
   

  • A. Cải cách ruộng đất
  • B. Khôi phục kinh tế
  • C. Cải tạo xã hội chủ nghĩa 
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC