YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đến năm 1960, ở miền Bắc có 85% hộ nông dân, 68% diện tích đất đai vào hợp tác xã nông nghiệp… Đó là kết quả của:  
   

  • A. Cải cách ruộng đất
  • B. Khôi phục kinh tế
  • C. Cải tạo xã hội chủ nghĩa 
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đến năm 1960, ở miền Bắc có 85% hộ nông dân, 68% diện tích đất đai vào hợp tác xã nông nghiệp… Đó là kết quả của cải tạo xã hội chủ nghĩa.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1904

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA