MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì?  
   

  • A. Tiến hành đấu tranh vũ trang để đánh bại chiến tranh xâm lược của Mĩ, Diệm
  • B. Tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ
  • C. Cùng với miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hã hội
  • D. Không phải các nhiệm vụ trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA