AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đầu năm 1955, khi đã  đứng được ở miền Nam Việt Nam, tập đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào?

  • A. “Tố cộng”, “Diệt cộng” trên toàn miền Nam
  • B. “Đả thực”, “Bài phong” “Diệt cộng” trên toàn miền Nam
  • C. “Tiêu diệt cộng sản không thương tiếc” trên toàn miền Nam
  • D.  “Thà bắn lầm hơn bỏ sót” trên toàn miền Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>