AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định vấn đề gì?

  • A. “Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”
  • B. “Đại hội thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc”
  • C. “Đại  hội xây dựng miền  Bắc thành hậu phương lớn  đối với tiền tuyến lớn ở miền Nam”
  • D. “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>