RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong hệ tọa độ (V,T) đường biểu diễn nào là đường đẳng áp? 

  • A. Đường cong hyperbol.        
  • B. Đường thẳng song song với trục OV.
  • C.  Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.  
  • D. Đường thẳng song song với trục OT.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 90369

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1