AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta thực hiện một công 120 J để nén khí trong xilanh. Biết rằng nội năng của khí tăng thêm 20J. Kết luận nào sau đây là đúng? 

  • A. Khí truyền nhiệt là 100 J.   
  • B. Khí nhận nhiệt 100 J.
  • C. Khí truyền nhiệt là 140 J.   
  • D. Khí nhận nhiệt 140 J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>